درباره ابزار برقي


دریل ها و کاربرد آنها

دریل ها از جمله ابزار برقی مخصوص سوراخکاری در قطر های کوچک
و بزرگ بر روی آهن, ...


فرز ها و کار آنها

فرز ها دستگاههایی هستند برای برش آهن ، ساب آهن ، پولیش زدن و ...
که به دو نوع کلی فرز های ...


ابزار شارژی
ابزار شارژی از ابزار های فوق العاده پر مصرف بازار ابزار و همچنین
کارگاه های کوچک و بزرگ می باشد . دریل شارژی که انواع مختلفی همچون ...