______________  جارو برقی صنعتی  _______________

جارو برقی صنعتی

برای نظافت کارگاه های بزرگ و همچنین برای جمع کردن براده های دستگاه ها در حین کار از جارو برقی صنعتی می توانیم کمک بگیریم ، جارو برقی صنعتی در سایت کارین ابزار از برند متابو موجود می باشد برای مثال می توانیم به جارو برقی صنعتی  ASA 32 L یا جارو برقی صنعتی ASA 30 L PC INOX و همچنین جارو برقی صنعتی ASR 50 L SC از برند متابو اشاره کنیم .