______________  مینی فرز 1000 وات  _______________

مینی فرز 1000 وات

برای برش آهن و یا ساب زدن آهن در ارتفاع و مکان هایی که اجازه کار با فرز بزرگ را نمی دهد از مینی فرز استفاده می شود مینی فرز ها قدرت های متفاوتی دارد یکی از همین مینی فرز ها ، مینی فرز1000 وات می باشد  . مینی فرز 1000 وات به دو صورت مینی فرز دسته کوتاه مانند مینی فرز 1000 وات WEV 10-125 برند متابو و مینی فرز 1000 وات 9115 برند نک  و مینی فرز دسته بلند مانند مینی فرز 1000 وات 1112 برند نک و مینی فرز 1000 وات 3260 برند توسن می باشند . در سایت کارین ابزار این ابزار برقی را می توانید با مشخصات کامل مشاهده نمایید .