______________  مینی فرز 1200 وات  _______________

مینی فرز 1200 وات

برای برش های نسبتا طولانی علاوه بر فرز آهنگری می توان از مینی فرز قوی چون مینی فرز 1200 وات برند متابو و مینی فرز 1200 وات برند توسن اشاره کرد . این مینی فرز مانند مینی فرز 1000 وات به دو صورت مینی فرز دسته بلند و مینی فرز معمولی موجود می باشد . مانند مینی فرز 1200 وات 3384 برند توسن و همچنین مینی فرز دسته کوتاه مانند مینی فرز 1200 وات W12-125 برند متابو ، در سایت کارین ابزار شما به راحتی می توانید مشخصات آنهارا مشاهده نمایید .