______________  مینی فرز 1400 وات  _______________

مینی فرز 1400 وات

هرچقدر کار با مینی فرز بیشتر شود شما باید از مینی فرز قوی تری استفاده نمایید از جمله این مینی فرز ها ، مینی فرز 1400 وات است که می تواند به شما در انجام کارهای بیشتر یاری برساند از نمونه های موجود در بازار از این مینی فرز 1400 وات می توانیم به مینی فرز 1400 وات برند متابو با کد فنی W14-125 اشاره کنیم . شما مشخصات کامل مینی فرز 1400 وات را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .