______________  فرز 2400 وات  _______________

فرز 2400 وات

فرز 2400 وات عمدتا در برند های معتبری همچون برند متابو آلمان یافت می شود ، این مدل فرز 2400 وات در رده فرز با قدرت متوسط طبقه بندی می شود . شما در سایت کارین ابزار از فرز 2400 وات میتوانید برند متابو را با دو محصول یعنی فرز 2400 وات W 24-180 آهنگری و فرز 2400 وات W 24-230 سنگبری مشاهده نمایید .