______________  قیچی ورق بر و لوله سبز  _______________

قیچی ورق بر و لوله سبز

برای برش ورق آهن  ، ورق های گالوانیزه و همچنین ورق استیل و همچنین قطع کردن لوله های آب ، لوله سبز و لوله سفید از قیچی ورق بر و لوله سبز استفاده می شود ، قیچی ورق بر و لوله سبز دارای سایزهای مختلف و نمونه های گوناگونی می باشد که در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .