______________  اره فلکه  _______________

اره فلکه

برای برش طولی الوار های چوبی در کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی از اره فلکه می توان کمک گرفت ، اره فلکه معمولا دارای پایه بوده و در قدرت ها و برند های متنوعی ساخته می شوند از جمله این برند ها برند متابو و از جمله اره فلکه موجود در سایت کارین ابزار میتوان به اره فلکه  BAS 216 و همچنین اره فلکه BAS 318  اشاره کرد .