______________  سنگ رومیزی (چرخ سنباده )  _______________

سنگ رومیزی ( چرخ سنباده )

سنگ رومیزی ( چرخ سنباده ) ابزار برقی جهت سنباده زنی ، براده برداری ، پرداخت و ... سنگ رومیزی ( چرخ سنباده ) در سایت کارین ابزار در برند ها و کالا های مختلفی از جمله سنگ رومیزی DS 125 ، سنگ رومیزی DS 125 ، سنگ رومیزی DS 175 و ... از برند متابو ، سنگ رومیزی 2012  ، سنگ رومیزی 2515 و ... برند نک موجود می باشد .