______________  گندگی و رنده گندگی  _______________

گندگی و رنده گندگی

گندگی یا رنده گندگی ابزار برقی هستند برای صاف کردن سطوح چوب به صورت طولی و خیلی بلند تفاوت گندگی و رنده گندگی در این است که رنده گندگی دارای میز رنده نیز می باشد ، در سایت کارین ابزار دو نمونه از گندگی و رنده گندگی از برند متابو موجو می باشد با کد فنی گندگی DH 330 و رنده گندگی HC 260 که می توانید آنها را با مشخصات کامل در سایت کارین ابزار مشاهده نمایید.