______________  بلوور  _______________

بلوور (دمنده )

بلوور یا همان دمنده مکنده از ابزار کارگاهی مورد استفاده صنعت کاران می باشد ، بلوور یا دمنده برای پاک کردن براده ها از روی سطح کار با فشار باد استفاده می شود ، در بعضی از برندهای بلوور  به صورت دمنده و مکنده تولید می شوند . از بلوور های موجود در سایت کارین ابزار می توانیم به بلوور 553 برند نک ، بلوور 7007 برند توسن اشاره کنیم .