______________  گرانیت بر و سرامیک بر  _______________

گرانیت بر و سرامیک بر

برای برش سنگ های گرانیتی و سرامیکی و همچنین سنگ های مرمر ، آجر و ... از گرانیت بر و سرامیک بر استفاده می شود . گرانیت بر و سرامیک بر دارای سایز متفاوتی در سایت کارین ابزار می باشند همچون گرانیت بر 115 میلیمتر ، گرانیت بر 125 میلیمتر ، گرانیت بر 150 میلیمتر  ، گرانیت بر 180 میلیمتر ، گرانیت بر 230 میلیمتر ، سرامیک بر 115 میلیمتر و همچنین سرامیک بر 230 میلیمتر