______________  اره گردبر  _______________

اره گردبر

در ابزار برقی و همچنین ابزار نجاری برای برش طولی چوب و همچنین فلزات نرم مانند آلمینیوم از اره گرد بر استفاده می شود ، اره گرد بر بر اساس قطر تیغه برش و قدرت موتور دسته بندی می شوند که دو نوع اره گردبر 185 میلیمتر و 235 میلیمتر معروف ترین آن می باشد که در سایت کارین ابزار انواع مختلفی همچون اره گردبر 5119 و اره گردبر 5067 برند توسن ، اره گردبر 1319 برند نک ، اره گرد بر KS 66 و اره گردبر KS 55 برند متابو را می توانید مشاهده نمایید.