______________  دریل ستونی 13 الی 32 میلیمتر  _______________

دریل ستونی 13 الی 32 میلیمتر

دریل ستونی برای سوراخکاری قطعات فلزی یا چوبی با دقت بالا مورد استفاده قرار می گیرند  . دریل ستونی در سایز بندی به دریل ستونی 13 الی 32 میلیمتر تقسیم می شود که در سایت کارین ابزار دارای اندازه های مختلفی همچون دریل ستونی 13 میلیمتر ، دریل ستونی 16 میلیمتر ، دریل ستونی 20 میلیمتر و دریل ستونی 32 میلیمتر می باشد .