______________  دریل ستونی  _______________

دریل ستونی

دریل ستونی برای سوراخکاری قطعات فلزی یا چوبی با دقت بالا مورد استفاده قرار می گیرند دریل ستونی معمولا به خاطر پایه دار بودن در روی زمین قرار می گیرند اما دریل ستونی های کوچک را بر روی میز کار نیز میتوان قرار داد و مورد استفاده قرار داد .