______________  فرز شارژی و مینی فرز شارژی  _______________

فرز شارژی و مینی فرز شارژی

به مانند دریل شارژی که در نقاط خاص مورد استفاده قرار می گیرد فرز شارژی و مینی فرز شارژی نیز برای برش کاری در موقعیت های خاصی ساخته و عرضه می شوند ، درسایت کارین ابزار محصولات فرز شارژی و مینی فرز شارژی موجود می باشد که شما می توانید آنها را مشاهده و انتخاب نمایید .