______________  تفنگ چسب آکواریوم شارژی  _______________

تفنگ چسب آکواریوم شارژی

یکی از ابزار های پر کاربرد در صنعت شیشه و همچنین چسب کاری با چسب سیلیکون و چسب شیشه تفنگ چسب آکواریوم شارژی می باشد که در سایت کارین ابزار از برند متابو آلمان می توانیم تفنگ چسب آکواریوم شارژی KPA 10.8 را مشاهده نماییم .