______________  دریل شارژی 10.8 ولت  _______________

دریل شارژی 10.8 ولت

دریل شارژی 10.8 ولت که در سایت کارین ابزار انواع مختلفی از آن را مشاهده می کنید دارای یک باطری کوچک داخل دسته آن می باشد که به باطری خشابی معروف هستند . دریل شارژی 10.8 ولت بیشتر توسط کابینت سازها و نصاب کابینت مورد استفاده قرار می گیرد از نمونه های موجود در سایت کارین ابزار می توانیم به دریل شارژی 10.8 ولت Powermax BS و دریل شارژی 10.8 ولت Powermax SB برند متابو ، دریل شارژی 10.8 ولت 122 LI برند نک و همچنین برند دی سی ای اشاره کنیم . دریل شارژی 10.8 ولت باطری لیتیوم می باشد .