______________  دریل شارژی 14.4 ولت  _______________

دریل شارژی 14 ولت

دریل شارژی 14 ولت یا دریل شارژی 14.4 ولت به مانند دریل شارژی 12 ولت به دو صورت لیتیوم و کادیوم در بازار ابزار برقی موجود می باشد . دریل شارژی 14 ولت کادیوم به خاطر وزن زیاد باطری که باعث سنگین شدن دریل شارژی 14 ولت می شود با وجود باطری های لیتیوم از مد افتاده و جای خود را به باطری 14 ولت لیتیوم داده اند . از نمونه های موجود در سایت کارین ابزار می توانیم به دریل شارژی 14 ولت 142 li برند نک و همچنین دریل شارژی 14 ولت ADJZ18-10 برند دی سی ای اشاره کنیم .