______________  دریل شارژی و فرز شارژی  _______________

دریل شارژی و فرز شارژی

از ابزار شارژی پر مصرف در تقریبا در تمام صنایع به خصوص صنعت چوب و MDF دریل شارژی و فرز شارژی می باشد . به دریل شارژی دریل پیچ گوشتی شارژی نیز گفته میشود . دریل شارژی و فرز شارژی در سایت کارین ابزار خود دارای دسته بندی دیگری می باشد که شامل : دریل شارژی ، فرز شارژی و مینی فرز شارژی می شود .