______________  دریل مگنت شارژی و بتن کن شارژی  _______________

دریل مگنت شارژی و بتن کن شارژی

برای سوراخکاری بر روی فلزات سخت و همچنین برای سوراخکاری دیوار بتنی در ارتفاع و مکان هایی که دسترسی به برق کم و مشکل است از دستگاه های دریل مگنت شارژی و بتن کن شارژی استفاده می شود . این دستگاه ها در رده دستگاه های صنعتی و حرفه ای می باشد . در سایت کارین ابزار از نمونه دریل مگنت شارژی و بتن کن شارژی می توانیم به دریل مگنت شارژی MAG 28 LTX  برند متابو ، بتن کن شارژی KHA 18 LTX ، بتن کن شارژی KHA 18 LTX BL و بتن کن شارژی KHA 36-18 LTX  برند متابو اشاره کنیم .