______________  بکس شارژی  _______________

بکس شارژی

برای باز و بسته کردن پیچ و مهره از بکس استفاده می شود بکس ها علاوه بر بکس دستی ، به بکس برقی و بکس شارژی نیز تقسیم می شوند ، بکس شارژی بیشتر در مکانهایی مورد استفاده قرار می گیرد که برق در دسترس نیست یا بودن سیم برق باعث مزاحمت می شود . از بکس شارژی موجود در سایت کارین ابزار می توانیم به بکس برقی  SSW 18 LTX برند متابو اشاره کنیم  .