______________  اره میزی  _______________

اره میزی

برای برش چوب ، MDF و امثال اینها در طول زیاد از دستگاهی به نام اره میزی استفاده می شود اره میزی در انواع مختلف و همچنین قدرتهای متفاوتی تولید می شود ، از جمله این اره میزی می توانیم به اره میزی TS 216 و اره میزی TS 254 برند متابو اشاره کنیم که در سایت کارین ابزار نیز با مشخصات کامل قابل مشاهده می باشد .