______________  گرانیت بر  _______________

گرانیت بر

گرانیت بر ابزاری است برای برش سنگ های سخت از جمله گرانیت ، گرانیت بر سایز های مختلفی دارد که شما می توانید در سایت کارین ابزار انواع مختلفی از آن را مانند گرانیت بر 115 میلیمتر ، گرانیت بر 125 میلیمتر ، گرانیت بر 150 میلیمتر  ، گرانیت بر 180 میلیمتر ، گرانیت بر 230 میلیمتر از برند متابو مشاهده نمایید .