______________  سرامیک بر  _______________

سرامیک بر

برای برش سرامیک علاوه بر دستگاه سرامیک بر از تیغه سرامیک بر نیز استفاده می شود . سرامیک بر سایز های متنوعی دارد از جمله  سرامیک بر 115 میلیمتر و همچنین سرامیک بر 230 میلیمتر که در سایت کارین ابزار می توان آن را مشاهده نمود .