______________  حدیده برقی 2 ، 3 ، 4 ، 6 اینچ  _______________

حدیده برقی 2 ، 3 ، 4 ، 6 اینچ

حدیده برقی ابزاری است برای رزوه کردن لوله های فلزی در کارگاه های صنعتی و ساختمانی و دارای قدرت های مختلف به طور کلی حدیده برقی دارای تقسیم بندی به صورت حدیده برقی 2 ، 3 ، 4 ، 6 اینچ می باشد که نمونه های مختلف آن را در سایت کارین ابزار از برند نک می توانید مشاهده نمایید .