______________  دریل گیربکسی 1000 وات چکشی  _______________

دریل گیربکسی 1000 وات چکشی

از جمله دریل گیربکسی چکشی می توان به دریل گیربکسی ۱۰۰۰ وات چکشی اشاره کرد این مدل دریل گیربکسی چکشی دارای یک گیربکس دوسرعته برای قدرت های متفاوت و کارهای متنوع است .از دریل گیربکسی ۱۰۰۰ وات چکشی هم برای سوراخکاری دیوار و هم برای سوراخکاری برروی فلزات و چوب مورد استفاده قرار می گیرد که در سایت کارین ابزار هم موجود است . دریل گیربکسی ۱۰۰۰ وات چکشی با کد sbev 1000 از برند متابو یکی از همین دریل گیربکسی ۱۰۰۰ وات چکشی ها است .