______________  چسب حرارتی  _______________

چسب حرارتی

چسب حرارتی از رده ابزار برقی و همچنین ابزار کارگاهی عمومی است که علاوه بر کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی در منازل نیز کاربرد دارد از کاربرد چسب حرارتی می توان به گل سازی اشاره کرد در سایت کارین ابزار چسب حرارتی KE 3000 از برند متابو موجود می باشد .