______________  چکش تخریب 11 کیلویی  _______________

چکش تخریب 11 کیلویی

چکش تخریب 11 کیلویی یکی از پرکاربرد ترین چکش تخریب های بازار ابزار برقی می باشد که عمدتا از این مدل چکش تخریب که قلم گیر آن 5 شیار می باشد را برای کندن چاه و تخریب دیوار در ارتفاع استفاده می کنند از نمونه های این چکش تخریب 11 کیلویی می توان به چکش تخریب 11 کیلویی 1524 ، چکش تخریب 11 کیلویی 1525 چکش تخریب 11 کیلویی 1526 برند نک و چکش تخریب 11 کیلویی 5240 برند آروا و همچنین چکش تخریب 11 کیلویی 6010 برند توسن اشاره کنیم که در سایت کارین ابزار شما می توانید با مشخصات کامل مشاهده نمایید .