______________  چکش تخریب 17 کیلویی  _______________

چکش تخریب 17 کیلویی

چکش تخریب 17 کیلویی به مانند چکش تخریب 16 کیلویی به دو صورت روغنی و گریسی در بازار ابزار برقی موجود می باشد ، چکش تخریب 17 کیلویی یکی از پر کاربردترین و پر فروش ترین چکش تخریب ها می باشد نمونه های موجود در سایت کارین ابزار می توان به چکش تخریب 17 کیلویی 1745 گریسی برند نک و همچنین چکش تخریب 17 کیلویی 1642 روغنی برند نک اشاره کنیم .