______________  چکش تخریب 6 کیلویی  _______________

چکش تخریب 6 کیلویی

چکش تخریب 6 کیلویی ضعیف ترین چکش تخریب در بازار ابزار برقی می باشد ، این مدل چکش تخریب 6 کیلویی عمدتا با قلم گیر 5 شیار یا 6 گوش در بازار یافت می شود از نمونه های موجود در سایت کارین ابزار می توان به چکش تخریب 6 کیلویی 1010 ، چکش تخریب 6 کیلویی 9010 برند نک و چکش تخریب 6 کیلویی 6006 و چکش تخریب 6 کیلویی 6005 برند توسن اشاره کرد .