______________  چکش تخریب 7 کیلویی  _______________

چکش تخریب 7 کیلویی

یکی دیگر از چکش تخریب های موجود در بازار چکش تخریب 7 کیلویی می باشد که دارای قلم گیر 5 شیار بوده ، که در سایت کارین ابزار نمونه ی این چکش تخریب را در برند متابو با کد فنی  MHE 5 می توانید مشاهده فرمایید .