______________  سشوار صنعتی  _______________

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی از جمله ابزار کارگاهی برقی می باشد که برای حرارت دادن با درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد . سشوار صنعتی دارای قدرت هاو برند های مختلفی است که ازجمله سشوار صنعتی موجود در سایت کارین ابزار می توانیم به سشوار صنعتی H 16-500 ، سشوار صنعتی HE 20-600 ، سشوار صنعتی HE 23-650  HC از برند متابو ، سشوار صنعتی  1800 HG ، سشوار صنعتی  2000 HG  از برند نک و همچنین سشوار صنعتی 9008  برند توسن اشاره کنیم .