______________  دریل مگنت  _______________

دریل مگنت

دریل مگنت از جمله ابزاری است که برای سوراخکاری برروی فلزات سخت با قطر بالا مورد استفاده قرار می گیرد این نوع دریل مگنت ها در دو مدل دریل مگنت بدون پایه  مانند دریل مگنت B32/3 برند متابو و دریل مگنت باپایه مانند دریل مگنت MAG32 و همچنین دریل مگنت MAG50 برند متابو اشاره کرد از این مدل دریل مگنت ها به خاطر دارا بودن پایه دریل مگنت دار در ارتفاع و سطوح شیب دار نیز مورد استفاده قرار می گیرد  ، همچنین شما در ساین کارین ابزار نوع دیگری از این دریل مگنت با نام دریل مگنت شارژی موجود است مانند mag 28 ltx برند متابو آلمان .