______________  سنگ 1*115 میلیمتر  _______________

سنگ 1*115 میلیمتر

برای برش ورق استیل یا لوله استیل با مینی فرز از سنگ 1*115 میلیمتر استفاده می شود . سنگ 1*115 میلیمتر برش استیل در برند های مختلف در سایت کارین ابزار ارائه می شود ، اما سنگ 1*115 میلیمتر علاوه بر برش استیل به دلیل آلیاژ مورد استفاده در آن برای برش سنگ و همچنین لوله پلیکا نیز کاربرد دارد (البته در بعضی از برندها) .