______________  سنگ 3*115 میلیمتر  _______________

سنگ 3*115 میلیمتر

یکی از پرکاربرد ترین و قدیمی ترین سایز سنگ برش ، سنگ 3*115 میلیمتر می باشد . این سایز سنگ برای برش ورق آهن و لوله آهنی به وسیله مینی فرز کاربر دارد در سایت کارین ابزار انواع سنگ 3*115 میلیمتر  از برند هایی همچون متابو و پگاتک موجود می باشد .