______________  سنگ مینی  _______________

سنگ مینی

سنگ ها به طور کلی به دو نوع سنگ مینی و سنگ بزرگ تقسیم می شوند ، سنگ مینی یا کوچک برای استفاده با دستگاه مینی فرز است که انواع مختلفی از آن را مانند سنگ 1*115 میلیمتر ، سنگ 3*115 میلیمتر ، سنگ 6*115 میلیمتر در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .