______________  فارسی بر ساده  _______________

فارسی بر ساده

برای برش زاویه ای چوب های باریک مانند قاب عکس و ... از فارسی بر ساده استفاده می شود . فارسی بر ساده از ابزار برقی مصرفی در صنعت کابینت کاری و همچنین ساخت قاب عکس می باشد ، فارسی بر ساده بر اساس تیغه برش خود تقسیم بندی می شوند مانند فارسی بر ساده 21 سانت KS 216 M برند متابو یا فارسی بر ساده 25 سانت 5917 برند توسن یا فارسی بر ساده 25 سانت AJX255 برند دی سی ای . در سایت کارین ابزار نمومنه های فارسی بر ساده را می توانید مشاهده نمایید .