______________  اتو آروا  _______________

اتو لوله سبز آروا

شرکت آروا در راستای تولیدات داخلی خود اتو لوله سبز آروا را در دو نوع اتو لوله سبز بالوازم و اتو لوله سبز بدون لوازم در بازار ابزار برقی ارائه نموده که از کیفیت خوب ، ضمانت خوب و همچنین خدمات خوبی برخوردار است .