______________  اتو توسن  _______________

اتو لوله سبز توسن

اتو لوله سبز توسن در انواع مختلفی توسط شرکت توسن وارد و عرضه می شود که در سایت کارین ابزار انواع مختلف آن را ازجمله اتو لوله سبز 7021 بدون لوازم و اتولوله سبز 7020 بالوازم را می توانید مشاهده نمایید .