______________  بتن کن 24 میلیمتر  _______________

بتن کن 24 میلیمتر

بتن کن 24 میلیمتر قدرت مته گیری تا مته 24 میلیمتر 4 شیار را دارد و در بتن کن 24 میلیمتر در صورت استفاده از مته های بالاتر آسیب به دستگاه می رسد . بتن کن 24 میلیمتر دارای سه حالت دریل چکش ، دریل بدون چکش و چکش خالی می باشد که از حالت چکش خالی برای کنده کاری های سبک مانند گچ و سرامیک دیوار می توان استفاده نمود . از برند ها و نمونه های موجود در سایت کارین ابزار می توان به بتن کن 24 میلیمتر 7911 پورشه برند متابو ، بتن کن 24 میلیمتر KHE 2444 برند متابو و بتن کن 24 میلیمتر 8524 برند نک اشاره کرد .