______________  بتن کن 28 میلیمتر  _______________

بتن کن 28 میلیمتر

یکی دیگر از بتن کن های سه حالته موجود در سایت کارین ابزار بتن کن 28 میلیمتر می باشد که به مانند بتن کن 26 میلیمتر و بتن کن 24 میلیمتر دارای 3 حالت دریل چکش ، چکش و دریل ساده می باشد که در سایت کارین ابزار شما می توانید نمونه این بتن کن 28 میلیمتر را مانند بتن کن 28 میلیمتر 1128 برند نک ، بتن کن 28 میلیمتر 8030 و بتن کن 28 میلیمتر 8033 برند توسن و همچنین بتن کن 28 میلیمتر KHE 2860 ، بتن کن 28 میلیمتر KHE 2851 و بتن کن 28 میلیمتر UHE 2860-2 برند متابو  مشاهده نمایید .