______________  بتن کن 32 میلیمتر  _______________

بتن کن 32 میلیمتر

قوی ترین نوع بتن کن 4 شیار بتن کن 32 میلیمتر می باشد . بتن کن 32 میلیمتر توانایی کار با بالاترین مته 4 شیار موجود در ایران را دارد . این نوع  بتن کن مانند بتن کن 28 میلیمتر ، بتن کن 26 میلیمتر و بتن کن 24 میلیمتر دارای سه حالت می باشد و در سایت کارین ابزار محصولات این رده شامل بتن کن 32 میلیمتر 1332 برند نک ، بتن کن 32 میلیمتر 5213 برند آروا و همچنین بتن کن KHE 32  برند متابو می باشد .