______________  بتن کن 38 میلیمتر  _______________

بتن کن 38 میلیمتر

سبکترین بتن کن سری 5 شیار بتن کن 38 میلیمتر می باشد این مدل بتن کن دارای قدرت مته کاری تا مته 38 میلیمتر را دارا است و معمولا با وزن 6 یا 5/6 کیلو گرم شناخته می شوند . بتن کن 38 میلیمتر دارای 2 حالت کاری یعنی دریل چکشی و چکش خالی می باشد . از نمونه های موجود در سایت کارین ابزار می توانیم به بتن کن 38 میلیمتر 1038 برند نک اشاره کنیم .