______________  بتن کن 40 میلیمتر  _______________

بتن کن 40 میلیمتر

پر مصرف ترین بتن کن موجود در سایت کارین ابزار و همچنین بازار ابزار برقی بتن کن 40 میلیمتر می باشد . این بتن کن 5 شیار بوده و دو حالت دریل چکشی و چکش خالی را دارا می باشد ، بتن کن 40 میلیمتر را بیشتر به نام بتن کن 7 کیلویی می شناسیم که نمونه های زیادی در برندهای مختلف از بتن کن 40 میلیمتر در بازار ابزار برقی موجود است در سایت کارین ابزار میتوانید نمونه هایی مانند بتن کن 40 میلیمتر KHE 56  و بتن کن 40 میلیمتر KHE 5-40 برند متابو ، بتن کن 40 میلیمتر 1341 برند نک ، بتن کن 40 میلیمتر 8065 برند توسن و همچنین بتن کن 40 میلیمتر 5220 برند آروا را مشاهده نمایید .