______________  بتن کن و چکش تخریب  _______________

بتن کن و چکش تخریب

برای سوراخکاری با مته بزرگ بر روی دیوار و بتن و همچنین تخریب نیازمند دستگاه هایی هستیم به نام بتن کن و چکش تخریب . بتن کن و چکش تخریب قدرت های متفاوتی دارند که در سایت کارین ابزار به راحتی می توانید انواع آن را مشاهده نمایید ، اما به طور کلی این گروه از دو بخش تشکیل می شوند 1- بتن کن  2- چکش تخریب که هرکدام نیز دارای دسته بندی خاص خود می باشند  .