______________  قلم چهار شیار  _______________

قلم چهار شیار

قلم چهارشیار برای استفاده در بتن کن های سبک است که در دو نوع تخت و تیز تولید می شود ، قلم چهارشیار معمولا در سه سایز قلم چهارشیار 25 سانت ، قلم چهارشیار 40 سانت و قلم چهارشیار 60 سانت در بازار ابزار دستی ارائه می شود .