______________  قلم پنج شیار  _______________

قلم پنج شیار

قلم پنج شیار برای استفاده در بتن کن های نیمه سنگین و چکش تخریب های سبک مورد استفاده قرار می گیرند که به دو نوع تخت و تیز تقسیم می شوند ، در بازار ابزاردستی قلم پنج شیار معمولا در سایز های قلم پنج شیار 25 سانت ، قلم پنج شیار 40 سانت و قلم پنج شیار 60 سانت موجود می باشد .