______________  سنباده لرزان مستطیلی  _______________

سنباده لرزان مستطیلی

برای سنباده زدن سطوح تخت و محیط زیاد معمولا از سنباده لرزان مستطیلی استفاده می شود . سنباده لرزان مستطیلی در سایز های متفاوت و برندهای مختلف در بازار ابزار برقی موجود است که سایت کارین ابزار نیز در سایت خود تعدادی از آنها را موجود کرده برای نمونه در سایت کارین ابزار می توانیم به سنباده لرزان مستطیلی 22ES و سنباده لرزان مستطیلی 32ES برند نک ، سنباده لرزان مستطیلی 4240 برند توسن ، سنباده لرزان مستطیلی ASB02-185 برند دی سی ای و همچنین سنباده لرزان مستطیلی SRE 3185 و سنباده لرزان مستطیلی SRE 4351 برند متابو آلمان اشاره کرد . نوع دیگر سنباده ها سنباده تانکی می باشد مانند سنباده تانکی AST610 برند دی سی ای .