______________  سنباده لرزان سه گوش  _______________

سنباده لرزان سه گوش

برای صاف کردن سطح چوب از ابزاری به نام سنباده لرزان استفاده می شود که عمدتا به صورت سنباده لرزان مستطیلی یا سنباده لرزان گرد در بازار شناخته شده است اما برای اینکه گوشه های چوب را بتوانیم سنباده بزنیم از سنباده لرزان سه گوش استفاده می شود ، در سایت کارین ابزار سنباده لرزان سه گوش DSE 300 برند متابو از همین سنباده لرزان سه گوش می باشد که می توانید مشاهده کنید .